سریع ترین روش پاک کردن لکه آدامس از روی فرش

سریع ترین روش پاک کردن لکه آدامس از روی فرش

قالیشویی پارسیان : هیچ چیز مانند پیدا کردن یک لکه آدامس بزرگ و چسبنده روی فرش تازه تمیز شده شما باعث اذیت شما نخواهد شد اگر بر روی فرش و قالی های خود حساس باشید. اینکه لکه آدامس کی و چگونه و توسط چه کسی بر روی فرش شما چسبیده است مهم نیست. مهم این […]